Food & Beverage::Cooking Archive

ผู้ชายอายุกี่มากน้อยที่เป็นกลุ่มลองดูจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากวันนี้มีคำเฉลย

ว่ากันด้วยเรื่องของต่อมลูกหมากแล้วนั้นจะสามารถโตขึ้นได้ตามระดับฮอร์โมนของเพศชายที่มีมาตามธรรมชาติซึ่งฮอร์โมนเหล่านั้นจะลดน้อยลงเมื่อเรามีอายุที่มากขึ้นแต่ถ้าหากเกิดการโตที่ยิ่งกว่าธรรมชาติหรือไม่เป็นไปตามที่เคยเป็นก็อาจจะนำไปสู่โรคได้อีกมากมายอาทิเช่นมะเร็งต่อมลูกหมากเนื้องอกหรือมะเร็งซึ่งโดยส่วนมากแล้วมะเร็งต่อมลูกหมากนั้นจะถูกพบได้มากที่สุดในช่วงอายุ40ปีของผู้ชายครั้นแล้วแล้วเพื่อความพอใจถ้าหากเรามีเวลาว่างก็สามารถเข้าไปตรวจเรือนร่างเพื่อความมั่นใจว่าเรายังไม่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนั้นเองเนื่องด้วยถ้าหากว่าเป็นขึ้นมาแล้วมั่นใจว่าการดูแลรักษาตัวเองย่อมมีความลำบากมากขึ้นอีกเท่าตัวฉะนั้นแล้วการไม่เป็นโรคถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วและอาการที่เราความสามารถสังเกตตัวเองได้ว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือไม่นั้นก็คือมักมีข้อสงสัยเรื่องการปัสสาวะแต่ไม่สามารถที่จะปัสสาวะได้ติดขัดหรือรู้สึกว่าแสบข้อสงสัยต่อมาคือการแข็งตัวของอวัยวะเพศไปจนถึงมีเลือดปนออกมาซึ่งอาการแบบนี้ควรรีบพบนายแพทย์โดยด่วนอย่างไรก็ตามและควบคุมร่างกายออกกำลังกายเป็นประจำการถือเป็นสิ่งที่ดีเราควรทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการป่วยเป็นโรคนั้นเอง