หลักการดูดวงทะเบียนสวย เกิดวันไหนไม่ได้เรื่องกับตัวเลขไหนในเว็บไซต์เรามีเรื่องประกอบบอก

แนะนำเทคนิคการเลือกคัดซื้อทะเบียนสวย แบบง่ายๆช่วยเหลือให้คุณยายนั้นเลือกคัดทะเบียนสวยได้แน่นอนกับตัวคุณยายมากมายที่สุดเราเองครับมีเทคนิค+เรียงความเยอะที่เกี่ยวกับทะเบียนสวยให้คุณยายได้อ่าน เช่นเรียงความ ตัวอักษรทะเบียนที่ควรบ่ายเบี่ยง ปกติตัวอักษรทะเบียนที่ควรบ่ายเบี่ยงมีหมากหลายในการคำนวณ แต่าเราก็มีวิธีการคำนวณตัวอักษรทะเบียนสวยมาแนะนำคุณยายก็หมายถึง

ทะเบียนสวยวิธีการแบบนี้ครับ
ให้ทำการแปลงราคาหมวดหมู่ตัวอักขระ 2 ตัวหน้าด้าน แล้วนำมาบวกกับเบอร์ 4 ตัวส่วนหลัง

2. ตอนหลังเมื่อได้ยอดสุทธิแล้ว ดูความหมายตามหลักวิชาเลขศาสตร์

ควรเบี่ยงหมวดหมู่ตัวอักษรตัวอักขระอวมงคลและวิชาเลขอวมงคล ไม่ควรมีในทะเบียนรถสวย

ทะเบียนสวยเทคนิคสำคัญหมายถึง แม้หลีกเลี่ยงตัวอักษรอวมงคลและวิชาเลขอวมงคลไม่ได้ ไม่ควรให้วิชาเลขอวมงคลวันเกิดเป็นวิชาเลขตัวสุดท้ายนี้ในทะเบียนรถสวย
พลังแห่งตัวอักษร ให้ใช้คำนวณแบบนี้  ก ด ถ ท ภ ฤ = 1  /  ข บ ป ง ช = 2 /  ต ฑ ฒ ฆ = 3 /  ค ธ ร ญ ษ = 4  / ฉ ใน ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5  / จ ล ว อ = 6 / ซ ศ ส = 7 / ย ผ ฝ พ ฟ = 7  / ฏ ฐ = 9
ผลรวมเบอร์ที่ให้คุณยาย ระดับดีมากมาย หมายถึง 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65  วิชาเลขยอดสุทธิที่ให้คุณยายระดับดี ดังเช่น 20, 32, 40, 44, 69, 79
เลขและตัวอักษรอวมงคลที่ควรบ่ายเบี่ยงตามวันเกิด ในทะเบียนรถสวย

เกิดวันวันอาทิตย์ วิชาเลข 6 ตัวอักขระ ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ )

เกิดวันจันทร  วิชาเลข 1 ตัวอักษร ( อ )

เกิดวันวันอังคาร วิชาเลข 2 ตัวอักษรตัวอักขระ ( ก ข ค ฆ ง )

เกิดวันพุธกลางวัน วิชาเลข 3 ตัวอักขระ ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ )

เกิดวันพุธกลางคืน วิชาเลข 5 ตัวอักษรตัวอักขระ ( บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม )

เกิดวันดาวพฤหัส วิชาเลข 7 ตัวอักขระ ( ด ต ถ ท ธ น )

เกิดวันวันศุกร์ วิชาเลข 8 ตัวอักขระ ( ย ร ล ว )

เกิด วันดาวเสาร์ วิชาเลข 4 ตัวอักขระ ( ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ใน )

ทีนี้ลองดูมาดูตัวอย่าง เช่น เบอร์ทะเบียนวิชาเลขสวย ศศ 5959 แปลงค่าตัวตัวอักษรตัวอักขระ ศ=7, ศ=7 ได้ยอดสุทธิ หมวดหมู่ตัวอักษรตัวอักขระ หมายถึง 7 + 7 = 14 และยอดสุทธิเบอร์ 4 ตัวส่วนหลัง หมายถึง 5 + 9 + 5 + 9 = 28 นำผลที่ได้ลำลาบวกกัน ได้ดังที่มองเห็น 14 + 28 = 42 ให้ดูความสัมพันธ์ระหว่างคำกับเครื่องแสดงในภาษาวิชาเลขศาสตร์ 42  หมายถึงยอดสุทธิที่ให้คุณยายระดับดีมากมาย เป็นอาทิ เพราะเราเองครับก็นำวันเกิดของเราเองครับมาทำการเทียบเคียงไปเพราะ เช่นเกิดวันวันอาทิตย์ ก็ไม่ควรมีวิชาเลข 6 และตัวอักขระ ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ ) เช่นตัวอย่างตรงนี้ทะเบียนรถตรงนี้ก็ไม่เหมาะกับคนวันวันอาทิตย์เป็นอาทิ ก็เพราะว่ามีตัวอักษรกาลกินีอยู่ นั่นเอง

ทะเบียนสวยและอีกเรียงความนึงที่เราเองครับอยากแนะนำก็หมายถึง วิธีการคำนวณยอดสุทธิของวิชาเลขทะเบียนสวยตรงตรงนี้สำคัญมากมายสำหรับคนที่อยากได้จะไป

เลือกซื้อทะเบียนสวยควรรู้ก่อนว่ายอดสุทธิเท่าไหร่อาจได้อาจเสีย วันนี้เราเองครับมีวิธีการคำนวณยอดสุทธิมาให้คุณยายดู

วิธีการคำนวณยอดสุทธิของทะเบียนสวย

แปลงราคาหมวดหมู่ตัวอักษร 2 ตัวหน้าด้าน แล้วนำมาบวกกับเบอร์ 4 ตัวส่วนหลัง ซึ่งราคาของตัวอักษรนั้นแปลงราคาได้แบบนี้

ก ด ถ ท ภ ฤ            มีราคาเท่ากับ  1
ข บ ป ง ช               มีราคาเท่ากับ  2
ต ฑ ฒ ฆ                มีราคาเท่ากับ  3
ค ธ ร ญ ษ               มีราคาเท่ากับ  4
ฉ ใน ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ มีราคาเท่ากับ  5
จ ล ว อ                  มีราคาเท่ากับ  6
ซ ศ ส                     มีราคาเท่ากับ  7
ย ผ ฝ พ ฟ               มีราคาเท่ากับ  8
ฏ ฐ                        มีราคาเท่ากับ  9

หลังจากได้ยอดสุทธิแล้ว ดูความหมายตามหลักวิชาเลขศาสตร์ เพราะสอดกลุ่มวิชาเลขศาสตร์ แบบนี้

– วิชาเลขยอดสุทธิดีมากมาย ยกตัวอย่างเช่น 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54   ให้คุณยายระดับดีมากมาย มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง อุปสรรคน้อย ก้าวหน้า มีเงินทอง รวดเร็ว และมีความสุขในชีวิต

– วิชาเลขยอดสุทธิดีปานกลาง ยกตัวอย่างเช่น 8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53   ให้คุณยายระดับดีปานกลาง เหน็ดเหนื่อยหน่อย มีอุปสรรค แต่อีกทั้งมีโอกาสประสบความสำเร็จ แม้มีความพยายาม

– วิชาเลขยอดสุทธิไม่ดีและควรหลีกเลี่ยง ยกตัวอย่างเช่น 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48 ให้โทษ ก็เพราะว่าเหน็ดเหนื่อยมากมาย อุปสรรคมากมาย เจอปัญหากินโต๊ะเร้า อาชีว การเงิน ความรัก โอกาสเกิดเทกระจาดสูง ควรเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ยังมีบทความทะเบียนสวยอีกมากมายติดตามได้ในเว็บไซต์เราเลย

http://tabienhit.com/